Η παιδεία δεν αλλάζει τον κόσμο

Αλλάζει τους ανθρώπους

που θα αλλάξουν τον κόσμο!!

Ακολουθήστε μας σ' ένα ταξίδι χαράς, φιλίας, εμπειριών...

σ' ένα ταξίδι γνώσης !!!

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΓΕΛ ΛΕΒΙΔΙΟΥ

Ακολουθήστε μας σ' ένα ταξίδι χαράς, φιλίας, εμπειριών...

σ' ένα ταξίδι γνώσης !!!

Με την ιστοσελίδα μας ανοίγουμε ένα δίαυλο επικοινωνίας. Σκοπός μας είναι η ενημέρωση παιδιών, γονιών, καθηγητών για το εκπαιδευτικό έργο, τις δραστηριότητες, τις εκδηλώσεις, τα επιτεύγματα των μαθητών του σχολείου μας. Στο χώρο αυτό τα παιδιά μπορούν να παρουσιάσουν τις εργασίες, τις δραστηριότητές τους, τα ταλέντα τους, τις ανησυχίες τους, αλλά και κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να αντλήσει πληροφορίες για το σχολείο μας. 

«Ο τελικός σκοπός της εκπαίδευσης είναι να μετατρέψει τους καθρέφτες σε παράθυρα». – Sydney J. Harris

«Ο σκοπός της εκπαίδευσης είναι να αντικαταστήσει ένα άδειο μυαλό με ένα ανοιχτό μυαλό». – Malcolm Forbes

«Παιδεία είναι αυτό που επιβιώνει όταν όλα όσα έχουν μαθευτεί ξεχνιούνται». – B.F. Skinner

 «Τα παιδιά πρέπει να διδάσκονται πώς να σκέφτονται, όχι τι να σκέφτονται». – Margaret Mead

 

Κοινωνικά Δίκτυα